پهپاد پیشرفته میگ ایكات پهپادی در كلاس پهپادهای x45 و x47 و تارانیس و نرون هست كه یكی از دو طرح پیشرفته برای پهپادهای

ارتش روسیه به حساب میاید.

به گفته كارشناسان این پهپاد یك پهپاد رادار گریز با قابلیت انجام حملات تهاجمی است چون پهپادی به این بزرگی با سرعت كم برای

انجام عملیاتهای تهاجمی نیاز به این تكنولوژی دارد زیرا با سرعت كمی كه نسبت به هواپیماهای شكاری و قدرت مانور كم طعمه ای سهل

برای سیستمهای پدافند وهواپیماهای شكاری است.


این هواپیما دارای دو مخزن حمل تسلیحات ازجمله موشك هوا به زمین ( as-17 krytpon ) است.

این هواپیما از یك موتور سابسنیك rd-5000b klimov استفاده میكند كه به این هواپیما سرعتی معادل 800 كیلومتر را میبخشد.عرض این هواپیما 11.5 متر.

طول ان 10.25 متر.

ماكزیمم وزن تیك اف ان 10 تن.

و برد این پهپاد حدود 2000 كیلومتر است.
منبع:all-about-military.bligpost.com