با پرتاب اخیر کپلر برای یافتن سیارات فراخورشیدی در ماه مارس ، شایعاتی در مورد احتمال وجود سیارات قابل سکنی در خارج منظومه خورشیدی ما بوجود آمد . کپلر نخستین ماهواره و تلسکوپی است که توانایی جستجوی سیاراتی همانند زمین را دارد . در مهمترین ملاقات های موسسه ی امریکایی پیشرفت علم (AAAS) در شیکاگو دکتر Alan Boss با بررسی داده های ارسالی بیان کرده است که ما تنها می توانیم در کهکشان راه شیری خود میلیون سیاره شبه زمین بیابیم و شاید این نکته را بتوان برای سایر ستارگان عالم بیان کرد !
وی همچنین گفته است : " در این بخش از آسمان که ما مورد بررسی قرار داده ایم نزدیک به 12 منظومه ی ستاره ای یافته ایم که فاصله شان از خورشید حدود 30 سال نوری است . من فکر می کنم این منظومه های ستاره ای برای داشتن سیارات شبه زمین گزینه های مناسبی هستند ؛ بنابراین این شانس فوق العاده ای خواهد بود که ما سیاره ای شبه زمین را در فاصله های 10 تا 30 میلیون سال نوری با خورشید بیابیم !

CoRoT-Exo-7b بخشی از این ماموریت است که برای یافتن سیاره شبیه به زمین در خارج از منظومه ی خورشیدی به زمین اطلاعات مخابره می کند ..
Dr. Boss و همکارانش این ماموریت را که با پرتاب کپلر در 9 مارس 2099 آغاز شده است ، اداره می کنند . تلسکوپ کپلر آینه ی 95/0 متری دارد و تنها به بررسی یک قسمت به آسمان می پردازد . این بخش نزدیک به 100.000 ستاره دارد . این پروژه تا 5/3 سال به طول خواهد انجامید .